ANNONSCENSUR I HALLANDS NYHETER! | Sverigedemokraterna i Falkenberg

ANNONSCENSUR I HALLANDS NYHETER!

I dagens Hallands Nyheter, 2014-09-13,
Nekad annons i HN 2
Hade vi Sverigedemokrater Falkenberg bokat in en annons innehållande ett stapeldiagram över antalet asylansökningarna i Norge, Danmark, Finland och Sverige. Till vår stora förvåning valde ansvarig utgivare i sista stund att stoppa annonsen, med motiveringen att siffrorna inte var bekräftade. Detta är givetvis ett totalt oacceptabelt sätt att behandla oss som annonsör på. Siffrorna stämmer. Det är lätt att bekräfta genom att leta upp statistik hos motsvarande Migrationsverket i respektive land. Annonsen och länkar till statistiken finns nu även lättillgängligt på våra hemsidor.drawing01 censur HN!

En sådan här annonscensur väcker en del frågor. Kommer Hallands Nyheter även i framtiden att avvisa statistik över asylansökningar i våra grannländer? Är annonscensuren att tolka som ett politiskt ställningstagande mot Sverigedemokraterna från Hallands Nyheters sida? Har någon annan annonsör än vi någonsin stoppats genom falska anklagelser om obekräftade siffror?

http://www.migri.fi/download/50507_RU_tp-hakijat_tammi_2014.pdf

http://www.migrationsverket.se/download/18.7c00d8e6143101d166d1aab/1409563863507/Inkomna+ansökningar+om+asyl+2014+-+Applications+for+asylum+received+2014.pdf

http://www.nyidanmark.dk/nr/rdonlyres/e3c50ea0-bd36-4ddd-9c8d-7aaf44de1f12/0/senestetalpaaudlomr.pdf