Sverigedemokraterna i Falkenberg | Sida 3

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Falkenberg

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Bild på Sara-Lena Bjälkö

Sara-Lena Bjälkö

Ordförande, Gruppledare samt Pressansvarige

Telefon: 072 538 40 73

 • Debatt 22/8-14

  Av Sara-Lena Bjälkö den 23 augusti, 2014
  0

  Sara-Lena Bjälkö var på debatt i Falkenberg där pensionärerna frågade ut politikerna om en del äldrefrågor.

  Första frågan var om att införa gratis eller som vissa partier vill kalla detta för avgiftsfria bussresor för pensionärer. Sara-Lena började med att tala om att hon lyft detta först i kommunen men inget gehör utan det skylldes på att det låg på Region Halland, Sara-Lena sa b.la vidare att hon lagt en tydlig motion om detta i Region Halland och fick endast med sig en kvinnlig vänsterpartist som ej kommer från Falkenberg, annars var samtliga partier överens om att yrka avslag på Sara-Lenas lagda motion om gratis/avgiftsfria kollektivt resande för pensionärer. Då Sara-Lena och Sverigedemokraterna Halland hade sett att det ska vara lika rättigheter att kunna åka över kommungränserna, vi är ju en Region sa Sara-Lena Bjälkö och det blir en ännu mer frihet om man hade haft detta gratis/avgiftsfria system i hela Halland.

  Nästa fråga handlade om att det behövs fler platser inom äldrevården samt trygghetsboende i inlandet. Givetvis vill vi Sverigedemokrater ha en kraftig ökning av trygghetsboende för genom ökat antal trygghetsboenden kan vi säkerställa det behov som idag finns, samtidigt minskar vi känslan av ensamhet. Även lyfte Sara-Lena vikten om att prioritera vårdtagarens/brukarens boendeform/placering geografiskt i förhållande till sin hemort närhet till sina anhöriga, då hon sa att närhet, tillgänglighet, valmöjlighet ska finnas.
  Antal vårdplatser måste öka, palliativa vården måste finnas i varje kommun önskan är stor att den palliativa vården ska öppna snarast!

  Fråga 3 handlade om att biståndsbehovet bör ses över och det gäller även färdtjänst och garanterad plats på äldreboende, när man fyllt (90 år)Vad är på gång och vad utlovas av ditt parti löd frågan. Sara-Lena nämnde b.la att man ska nog inte ha åldersbestämmelse när det gäller garanterad boendeform, biståndsbehovet bör vara fria bedömningar, färdtjänsten lyfte hon fram att det är viktigt att Hallandstrafiken har kvar bokningssystemet så inte den tjänsten säljs ut till utländska aktörer.

  Stor satsning behövs på unga inom äldrevården var fjärde frågan. Där svarade Sara-Lena bl.a att första steg är att se över den nuvarande personalens roll, att dom trivs med sina jobb och sen kan dela arbetsglädjen vidare så ungdomar väcks intresse och blir positivare till att vilja utbilda sig, mer praktik en lättare inkörsporten, lärlingssystem är även ett bra sätt att fånga upp ungdomens framtid!

  Femte frågan handlade om personer som vårdar sina anhöriga i hemmet bör få ekonomiskt stöd och avlastning. Sara-Lena svarade b.la att utan anhöriga hade vi aldrig klarat av våran ekonomi i Falkenberg, att dom anhöriga är mycket betydelsefulla för alla parter. Sara-Lena kunde inte svara för hur det ekonomiska stödet ser ut i vår kommun däremot att avlastningsområden är mycket viktiga för anhöriga för att kunna vila upp sig, handla eller göra någon aktivitet mm då är det viktigt att den/dom anhöriga känner sig trygga, korttidsboende att det ses över att möjligheten finns i den utsträckning det behövs eller hemtjänstpersonal/assistens kan komma som avlastningshjälp. Även tog Sara-Lena upp om hur viktigt det är att det finns stöd och rådgivning till de anhöriga samt äldre, även att tänka på till dom funktionshindrade fortsatte Sara-Lena med även hur viktigt det är med Mölle och annan daglig verksamhet. Hon avslutade med att säga att alla ska få lika villkor för ekonomiskt stöd och avlastning.

  Sista frågan för kvällen var hur dåligt markerade våra gator är i stan. Sara-Lena talade om klart och tydligt att hon även lagt en motion om detta, till svar skyller kommunen på trafikverket, problem med upphandling mm. Då kanske man ska se över sina upphandlingar.

  Även berörde pensionärsförbundet/n att dom inte vill ha ordet brukare kvar, Sara-Lena la en motion om att byta ut ordet brukare och föreslog då ordet klient men var öppen i sin motion om annat ordval kunde föreslås bara ordet brukare försvann. Tyvärr avslogs motionen men samtidigt höll dom med Sverigedemokraterna om att ordet brukare kanske inte bör finnas kvar. Vadå prata emot sig? Detta var Sara-Lena snabb med att poängtera i ett av sina svar på frågorna igår.

  Efter att paneldebatten svarat klart på dessa 6 frågor fick kommunalråden komma till tals dom fick 5 minuter var, Claes-Ljung (M) först ut, sedan Marie-Louise Wernersson (C) sist Jan-Dickens (S) alla höll sig inom ramen för vad man fick prata om förutom Jan-Dickens (S) dessutom gick han ut och erbjöd slopad pensionärsskatt, Sara-Lena och SD Falkenberg hoppas på att han kommer ihåg detta efter valet?

 • Vill du vara med i hela Falkenbergs parti?

  Av Sara-Lena Bjälkö den 23 augusti, 2014
  0

  Vill du vara med och hjälpa till i valrörelsen eller på någonting annat sett stötta oss Sverigedemokrater?

  Bli medlem genom att klicka HÄR

  Sverigedemokraterna Falkenbergs reklamfilm.

 • 25 Januari 2014 Årsmöte!

  Av saralenabjalko den 31 januari, 2014
  0
  0
  Här börjar medlemmarna ta sina platser för att ha årsmöte!
  Vi var 30-tal personer som kom denna kalla soliga dag!
  Extra stort tack till Carina Herrstedt som besökte och var vår mötesordförande.
  Tackar så mycket för förtroendet till omval som Ordförande för 2014!
  Ser fram emot ett underbart valår tillsammans!
  Foto